พิมพ์อีเมล์และชื่อ จากนั้นเลือกคอร์สที่ต้องการ จากนั้นจ่ายค่าสมัครโดยการโอนเงิน บัตรเครดิต หรือ Paypal แล้วส่งเวลาที่โอนเงินมาที่ support@codestar.work

คอร์ส รายละเอียด ค่าสมัคร
Full Java Bootcamp
เรียนทุกวัน 3-28 สิงหาคม หยุดเสาร์อาทิตย์ เวลา 14:00 - 18:00
30000
Full Full Stack Engineer
เรียนทุกวัน 3-28 สิงหาคม หยุดเสาร์อาทิตย์ เวลา 18:20 - 20:50
27000
Java Bootcamp
เรียนทุกวัน 3-30 กันยายน หยุดเสาร์อาทิตย์ เวลา 14:00 - 18:00
27000
Full Stack Engineer
เรียนทุกวัน 3-30 กันยายน หยุดเสาร์อาทิตย์ เวลา 18:20 - 20:50
24300
ไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่ CODESTAR ก็สามารถส่งใบสมัครงานมาได้ ทุกคนมีโอกาสได้งานประจำเท่ากัน ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษา หรือ ประสบการณ์อะไรทั้งสิ้น

มาเรียนที่ CODESTAR แล้ว ต้องเขียนได้ทุกโค้ด เขียนได้ทุกระบบ แต่ถ้ายังมีอะไรที่ทำไม่ได้ ก็สามารถมาปรึกษาฟรี จนกว่าจะเขียนระบบที่ต้องการได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มาเรียนที่ CODESTAR แล้ว ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เหมือนกับคนที่เรียนจบปริญญาตรีมา 4 ปี ถ้ายังมีส่วนไหนที่ไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ก็สามารถมาเรียนซ้ำได้ฟรีทุกคน

มาเรียนที่ CODESTAR แล้ว แต่หางานทำไม่ได้ หรือเรียนไม่เข้าใจ สามารถมาเรียนซ้ำได้ฟรี จนกว่าจะเข้าใจและได้งานประจำทำ ไม่จำเป็นต้องมาเรียนเดือนติดกัน เว้นว่างไปนานขนาดไหนก็ได้

มาเรียนที่ CODESTAR และได้งานทำแล้ว แต่ลาออก หรือไม่ผ่านช่วงทดลองงาน สามารถมาเรียนซ้ำได้ฟรี จนกว่าจะได้งานใหม่ และบริษัทไหนรับคนจาก CODESTAR เข้าไปแล้วแต่ทำงานไม่ได้ สามารถส่งกลับมาเรียนซ้ำได้ตลอดเวลา

มาเรียนที่ CODESTAR แล้ว ไม่จำเป็นต้องศึกษาอะไรใหม่ ทำเป็นแล้วทำได้ตลอดไป ไม่ต้องวิ่งตามเทคโนโลยีให้เหนื่อย Unix Command มีมา 40 กว่าปี, Database SQL มีมาแล้ว 30 ปี, Java และ JavaScript มีมาแล้ว 20 กว่าปี และจะมีต่อไปอีกนาน 10-20 ปีขึ้นไป