Career Consulting
ที่ปรึกษาด้านการสมัครงาน


เมื่อเรียนที่ CODESTAR แล้วต้องการสมัครงาน ต้องส่ง Résumé มาเพื่อตรวจสอบ ซึ่งอาจจะต้องแก้ไขให้น่าสนใจ หรือทำให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กรมากขึ้น เพราะแต่ละที่จะมีวิธีการสมัครงานต่างกัน บางองค์กรรับคนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ บางบริษัทรับโดยไม่สนใจวุฒิ บางที่จะคืนเงินค่าสมัครเรียนให้ถ้าผ่านการทดลองงาน ดังนั้นผู้สมัครงานควรรู้ว่าจะส่งไปที่ไหน ส่งไปแบบไหน ทางเรามีบริการที่ปรึกษาสำหรับคนเรียนที่ CODESTAR รวมถึงจดหมายข่าวประจำสัปดาห์ CODESTAR Weekly สำหรับคนที่พร้อมไปสมัครงาน

สำหรับผู้ที่เรียนแล้วต้องการหางานประจำในองค์กรชั้นนำ สามารถส่ง Résumé มาได้ที่ support@codestar.work ตั้งหัวข้อว่า Résumé หรือ กดปุ่มด้านล่าง


กดที่นี่ Click Here