ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ


Manager

Bootcamp


ไม่ต้องมีพื้นฐาน พร้อมทำงานผู้จัดการฝ่ายไอที


ระบบไอทีคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน ทุกบริษัทต้องการผู้จัดการฝ่ายไอที มาเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องมีเข้าใจเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในธุรกิจ ความสามารถในการแก้ปัญหา ตลอดจนความรู้ในการวางแผนออกแบบระบบ Infrastructure ขององค์กรขนาดใหญ่

ผู้จัดการฝ่ายไอทีปัจจุบันต้องมีความรู้ตั้งแต่ระบบ Network ระบบ Cloud ระบบ Server การทำ Virtualization รวมถึง Hypervisor และ Container นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจระบบฐานข้อมูล ระบบ Email ระบบ Firewall การทำ VPN การ Configure ระบบต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CODESTAR เปิดคอร์สใหม่ Manager Bootcamp สร้างเนื้อหาจากตำแหน่งผู้จัดการด้านไอทีในธุรกิจทั่วไปในเมืองไทย เหมาะสำหรับคนที่เคยทำงานด้านไหนก็ได้ 2 ปีขึ้นไป ไม่มีต้องประสบการณ์ด้านไอที เรียนแล้วสามารถหางานประจำเงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไปได้ทันที

เนื้อหาเริ่มตั้งแต่ Internet Protocol คำสั่ง Unix สำหรับ Administrator การติดตั้ง VMware และการใช้งาน การสร้าง Router และ Firewall การสร้างระบบ Email สำหรับพนักงานในองค์กร ให้ใช้ได้ทั้ง Web Mail และ iPhone / Android และปิดท้ายด้วย Application ที่ควรรู้ รวมถึง Container อย่าง Docker


วิทยากร

Kookiat Suetrong

Former engineer of Microsoft, Nokia Siemens Networks and Diebold

Graduated in Computer Science from Chulalongkorn University
Certificate of Advanced Software Construction in Java from the Massachusetts Institute of Technology


กู้เกียรติ ซื่อตรง

อดีตวิศวกรของ Microsoft, Nokia Siemens Networks และ Diebold

จบการศึกษา Computer Science จาก Chulalongkorn University
ประกาศนียบัตร Advanced Software Construction in Java จาก Massachusetts Institute of Technology

ตารางเรียน

- Unix, Internet Protocol, LAN, WAN
- Router and Load Balance
- Cloud, Database, FTP
- WIFI, Access Point, PoE
- Virtualization and VMware
- Firewall and Proxy
- Domain, DNS, Email
- Application, Container, Docker
เรื่องรายละเอียด
Ecosystem Unix Command
Internet Protocol
Ethernet, LAN, WAN
Virtualization Virtualization and Hypervisor
การติดตั้งและใช้งาน VMware
Gateway and Switch
Router Linux Networking
การสร้าง Router
การทำ Load Balance
Firewall การสร้าง Firewall
การสร้าง Proxy Server
IPv6
WIFI Access Point
Power over Ethernet
การสร้างระบบ DHCP
Cloud การใช้งาน Cloud และ HTTP
การติดตั้ง Database
Domain, DDNS และ Reverse Proxy
Email การจดทะเบียน Domain
การทำ SSL สำหรับองค์กร
การทำระบบ Email สำหรับผู้ใช้
Container การติดตั้งและใช้งาน Docker
Intranet
VPN


จ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ บัตรเครดิต หรือ Paypal

Register