เขียนภาษาเดียวได้ครบทั้ง Ecosystem

Android, iOS, Database, Web, Cloud

JavaScript

Bootcamp


เรียนวันละเรื่อง หนึ่งเดือนเต็ม


JavaScript มีความสำคัญมากในโลกทุกวันนี้ เป็นภาษาเดียวที่ใช้เขียนได้ทั้ง Ecosystem ตั้งแต่ Database, Web, API, หรือ App บนมือถือก็ได้ทั้ง Android และ iOS
ไม่ว่าจะทำ Web ด้วยภาษาอะไร ก็ต้องใช้ JavaScript เสมอ บริษัทไหนใช้ PHP, Ruby, Python, Java, C#, Go, Swift ก็ยังต้องมีคนเขียน JavaScript อยู่ในทีม เพราะมันคือส่วนหนึ่งของ HTML5

CODESTAR ขอแนะนำการศึกษารูปแบบใหม่ JavaScript Bootcamp เรียน 1 เดือนเต็ม วันละ 2:30 ชั่วโมง รวม 50 ชั่วโมง หัดเขียนภาษาเดียว เน้นการใช้งานจริง สร้างเว็บจริง สร้างแอพจริงทั้ง iOS และ Android เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Ecosystem โดยใช้เพียงภาษาเดียว ประสิทธิภาพสูง และค่าใช้จ่ายต่ำกว่าระบบอื่น เรียนแล้วพร้อมหางานประจำเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

วิทยากร

Kookiat Suetrong

Former engineer of Microsoft, Nokia Siemens Networks and Diebold

Graduated in Computer Science from Chulalongkorn University
Certificate of Advanced Software Construction in Java from the Massachusetts Institute of Technology


กู้เกียรติ ซื่อตรง

อดีตวิศวกรของ Microsoft, Nokia Siemens Networks และ Diebold

จบการศึกษา Computer Science จาก Chulalongkorn University
ประกาศนียบัตร Advanced Software Construction in Java จาก Massachusetts Institute of Technology

ตารางเรียน

- HTML5, Bootstrap, CSS, Responsive
- Cloud, Linux Command
- MySQL
- JavaScript
- Iteration
- Array
- jQuery
- Node.js
- Express.js
- Middleware & Cookie
- Web Form & File Upload
- HTML5 API
- Google Maps
- MongoDB
- OOP & Class
- React
- React Native
- Business App
- Game and Puzzle
- Angular
เรื่องรายละเอียด
HTML5, Bootstrap, CSS, Responsive การเขียน HTML5 ตามมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน
การใช้ Front-end Framework เพื่อช่วยให้มี Display Consistency มากขึ้น
CSS ที่ใช้บ่อย 10 คำสั่ง
การทำ Web Page แบบ Responsive
Cloud and Linux Command คำสั่งพื้นฐานเช่น สร้าง Folder, ย้าย File, ลบ File
คำสั่ง vi ซึ่งเป็น Text Editor สำคัญของ Unix
การใช้ Pipe และ Redirect
การติดตั้ง Package บน Ubuntu
MySQL การติดตั้ง MySQL และ เข้าใช้งาน
การสร้างฐานข้อมูล สร้าง Table
การเพิ่มและลบ Column
การ Insert / Update / Delete
JavaScript คำสั่ง JavaScript พื้นฐาน เช่น alert, prompt, confirm
การสร้าง ตัวแปร
การเขียน Condition
การสร้าง Function
Iteration การเขียน While
The Structured Program Theorem
ทฤษฎีบทที่บอกว่าระบบจะซับซ้อนขนาดไหนก็ตาม สามารถเขียนด้วยโครงสร้าง 3 แบบได้เสมอ
Array การสร้าง Array
การเขียน Iteration แบบที่เหลือ การเรียงข้อมูล
การใช้ Associative Array
jQuery การใช้งาน jQuery
การแก้ไขข้อมูลบน Web Page
การอ่านข้อมูลจาก Web Service
Node.js การติดตั้ง Node.js บน Ubuntu
การเขียน Node.js อ่านข้อมูล MySQL
หลักการทำงานของ HTTP
Express.js การสร้าง Web Service ด้วย Express.js
การ Render ด้วย Embedded JavaScript
การสร้าง Form ให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูล
Middleware and Cookie Middleware คืออะไร
การสร้าง Middleware
การใช้ Middleware ให้มีประสิทธิภาพ
การใช้ Cookie ใน HTTP Header
Web Form and File Upload คำสั่ง HTTP Get และ Post
Middleware ที่เกี่ยวข้อง
การ Upload ข้อมูลไปที่ Server
HTML5 API คำสั่ง DOM Manipulation
การหาตำแหน่งของผู้ใช้ด้วย Geolocation
การทำ Speech Recognition
Google Maps การใช้ Google Maps
การสร้าง ​Marker
การสร้างแผนที่แบบโต้ตอบ
Mongo DB การติดตั้ง MongoDB
คำสั่ง Insert, Update, Delete
การเขียน Node.js เพื่ออ่านเขียน MongoDB
OOP and Class การสร้าง Class
การใช้ Field, Method และ Property
การขยาย Class เพื่อเพิ่มความสามารถ
React การสร้าง React Web Component
การแสดงผลข้อมูลแบบ Array
การรับข้อมูลจากผู้ใช้
React Native การสร้าง Application บน Android และ iOS
การแสดงผลข้อมูลแบบ Array
การ Fetch ข้อมูลจาก Web Service
React Native Event การสร้าง Application แบบโต้ตอบ
การวาง Layout ที่ซับซ้อน
การใช้ ScrollView สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่
Game and Puzzle การสร้าง Game และ Puzzle 3 เกม
การแสดงผล Array 2 มิติ
การใช้ Timer
Angular การสร้าง Angular Web Component
การแสดงผลแบบ Real Time
การ Fetch ข้อมูลจาก Web Service


จ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ บัตรเครดิต หรือ Paypal

Register