เรียน Java วันหยุด ไม่ต้องมีพื้นฐาน


Java EE

Bootcamp


เน้นความเข้าใจ ใช้งานจริงในธุรกิจ


Java Enterprise Edition หรือ Java EE เป็นระบบที่นิยมใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ เนื้อหาตั้งแต่ Web Application, JDBC, JavaBeans, Java Persistence API, Enterprise JavaBeans, Web Service และ MVC

แม้ว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีสอน Java อยู่แล้ว แต่เนื้อหาที่สอนยังห่างไกลจากการใช้งานจริงในธุรกิจมาก คอร์สนี้สร้างมาจากการสำรวจธุรกิจธนาคารในเมืองไทย เพื่อวิเคราะห์ว่าใช้ Java ส่วนไหนบ้าง

คอร์สเรียน Java EE Bootcamp หัดเขียน Java EE ทีละตัวอักษร เรียนวันละเรื่อง ในวันหยุด วันละ 3:45 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง หัดเขียนภาษาเดียว เก่งเรื่องเดียว หางานทำได้อีก 10 ปีขึ้นไป

เนื้อหาตรงกับธุรกิจธนาคารในเมืองไทย เรียนเข้าใจแล้ว สามารถหางานประจำเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ได้ทันที และถ้ามีคะแนนสอบ TOEFL ตั้งแต่ 100 คะแนน เงินเดือนอย่างน้อย 40,000 บาทขึ้นไป

วิทยากร

Kookiat Suetrong

Former engineer of Microsoft, Nokia Siemens Networks and Diebold

Graduated in Computer Science from Chulalongkorn University
Certificate of Advanced Software Construction in Java from the Massachusetts Institute of Technology


กู้เกียรติ ซื่อตรง

อดีตวิศวกรของ Microsoft, Nokia Siemens Networks และ Diebold

จบการศึกษา Computer Science จาก Chulalongkorn University
ประกาศนียบัตร Advanced Software Construction in Java จาก Massachusetts Institute of Technology

ตารางเรียน

- Web Application
- Java Database Connectivity (JDBC)
- Servlet
- Java Persistence API (JPA)
- JavaBeans & Managed Beans
- Enterprise JavaBeans (EJB)
- Web Service (JAX-RS Jersey)
- Model-View-Controller (MVC - Ozark)
เรื่องรายละเอียด
Web Application
วันแรกเนื้อหาเยอะแต่ส่วนใหญ่สามารถหาอ่านได้ในหนังสือทั่วไป
- Data Type การสร้างตัวแปร การแปลงชนิดข้อมูล
- Control Flow การใช้ If, การใช้ While
- Class การสร้าง Class สมาชิกใน Class
- String เป็น Class พิเศษใน Java
JDBC
วันนี้ศึกษา Ecosystem ว่าส่วนต่างๆทำงานร่วมกันแบบไหน
- การใช้คำสั่ง Unix บน Cloud
- การใช้คำสั่ง SQL พื้นฐาน
- การเขียน Java อ่านข้อมูลด้วย JDBC
- การเขียน JSTL อ่านข้อมูลจาก Database
Servlet
เนื้อหาเริ่มยากขึ้นแต่หาอ่านได้ทั่วไปเหมือนกัน
- การสร้าง Method และ Constructor
- Inheritance การขยาย Class
- Exception การใช้ Exception เพื่อจัดการชนิดของข้อมูล
- Configuration แบบ XML และ Annotation
JPA & Entity Bean
เรื่องนี้หาอ่านได้ยาก จบตรงสายก็ไม่มีสอน ทั้ง Interface และ JavaBeans นิยมถามในการสัมภาษณ์งาน
- การสร้างและใช้ Interface
- การใช้งาน Comparable ที่มีอยู่แล้วใน Java
- การใช้ Serializable และ สมาชิกแบบ Transient
- การเขียนข้อมูล การอ่านข้อมูล การแก้ไขข้อมูล
JavaBeans & Managed Bean
เรื่องสำคัญสำหรับ Web Application
- การใช้ @Named
- การใช้ @SessionScoped
- การสร้างระบบ Log In บน Web Application
- การใช้ Managed Bean ใน Servlet
Enterprise JavaBeans (EJB)
EJB เป็นสิ่งสำคัญในองค์กรขนาดใหญ่อย่างธนาคาร รู้เรื่องนี้ได้งานแน่นอน
- การสร้าง EJB แบบ Singleton
- การใช้งาน EJB และ Dependency Injection
- การสร้าง Stateless EJB
- การสร้าง Stateful EJB
Web Services
ศึกษา Web Services แบบ RESTful และ JSON ถ้ามีเวลาเหลือก็จะได้ทำ XML ด้วย
- การเขียน Web Service ด้วย JAX-RS
- เปรียบเทียบรูปแบบข้อมูล XML และ JSON
- การรับ Parameter
- การสร้าง API
Java EE MVC
แนวคิดแบบ MVC เพิ่งมีเข้ามาใน Java EE 8 เรียนเรื่องใหม่เก่งวันนี้เลย
- แนวคิด Model-View-Controller สำหรับ Web Application
- การสร้าง Controller
- การสร้าง View
- การสร้าง Model


จ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ บัตรเครดิต หรือ Paypal

Register